MES

MES

Experts in MES & Batchcontrol

Van veldcomponent tot ERP, ons MES softwaresysteem ImPlant® optimaliseert uw productieplanning, kwaliteit en overall equipment effectiveness (OEE) op een gebruiksvriendelijke manier.

ImPlant® is een softwarepakket dat ontwikkeld is voor de automatisering van batch georiënteerde productieprocessen. Het pakket wordt door Imtech ingezet in verschillende sectoren zoals bulkverwerking, feed, food & beverages, bulk liquid storage,...

In de automatiseringspiramide situeert ImPlant® (level 2&3) zich tussen ERP (level 4) aan de bovenzijde en de PLC-besturing (level 1) aan de onderkant. ImPlant® bevat zowel functionaliteit in de MES laag (Manufacturing Execution System) als in de BCS-laag (Batch Control System).

ImPlant® bestrijkt alle facetten in de fabriek, gaande van inname van grondstoffen, transport van producten binnen de fabriek, productie, verpakking, tot de uiteindelijke levering van afgewerkte producten. Het ImPlant®-pakket heeft een client/server topologie die draait op een MS Windows operating systeem en een MS SQL Server database. Door de schaalbaarheid is het systeem in  te zetten in zowel kleine als grote installaties. Dat kan gaan van één enkele PC tot een systeem met een server en meer dan 20 werkplekken.

Automation Pyramid

Waarom ImPlant® 

Slimme productieplanning
Onafhankelijke productie
24/7 support
Papierloos
Kostcontrole op basis van online informatie
Klantgerichte orderverwerking
Flexibel receptbeheer
OEE inzichten
Real time info over prestatie-indicatoren
Reageer snel op veranderingen in wet- en regelgeving
Optimaal onderhoud
Track & Trace

Belangrijkste kenmerken

Modulair

Voor elke stap in het productieproces is een ImPlant®-module ontwikkeld. Deze modules kunnen los van elkaar functioneren waardoor gefaseerde implementatie mogelijk is. U kunt dus uw investeringen spreiden. Actuele overzichten van voorraden en batches in productie en afgewerkt product kunnen worden gegenereerd. Ook contaminatievergrendeling, full track and trace, inname-, productie- en rittenplanning, OEE (Overall Equipment Effectiveness) en maximalisatie van productieperformantie zijn mogelijk.

Compatibel met elk ERP-systeem

De flexibiliteit van ImPlant® maakt het compatibel met elk ERP-systeem. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw huidige ERP-systeem, wij zorgen ervoor dat we het hele proces kunnen automatiseren, zonder dat u van systeem hoeft te veranderen.

Aanpasbaarheid

Zelfs de kleinste details in een formulier kunnen worden aangepast aan de behoeften van de installatie. ImPlant® kan de meeste installaties modelleren met de standaard functionaliteit. De software is echter uitbreidbaar en maakt de integratie van klantspecifieke formulieren en functies mogelijk.

Next-level integratie

ImPlant® combineert de MES functionaliteit met batch controle en visualisatie waardoor de operator slechts één systeem nodig heeft. Gedaan dus met verschillende schermen met elk een andere user interface in de bedieningsruimte. In veel installaties is de automatisering opgebouwd met aparte systemen voor MES, batchcontrole en visualisatie. Dit resulteert in gescheiden werkstations per niveau, elk met een andere user interface. Omdat ImPlant® MES-functionaliteit combineert met batchcontrole en visualisatie, hoeft een operator zich dus slechts op één systeem te concentreren.

Gebruiksvriendelijke interface

In elk ImPlant®-formulier opent een enkele klik op een referentienummer een pop-up scherm met de bijhorende gegevens. In een formulier met de details van een productieorder kan men bijvoorbeeld een pop-up scherm openen met de details van de gerelateerde klantorders, de receptgegevens of de geplande opslagsilo. Het doel is de gebruiker rechtstreeks naar de gewenste gegevens te brengen zonder dat hij door een heleboel menu's hoeft te gaan.

Door de uitgekiende user interface, de beste technologische keuzes in het pakket en de snelheid van het systeem, is ImPlant® als besturingssysteem zeer gebruiksvriendelijk. Bovendien kunnen de schermen tot in het kleinste detail geconfigureerd worden zodat ze volledig aansluiten bij uw noden.

Softwarepakket voor de automatisering van batch georiënteerde productieprocessen

Productdefinitie

Beheer van alle parameters voor grondstoffen, halffabricaten en eindproducten inclusief samenstellingen, bewerkingen en andere receptparameters nodig voor de aansturing van de productie en voor de kwaliteitscontrole. Het systeem biedt een grote flexibiliteit op vlak van instellingen, zo kunnen parameters ingesteld worden voor een volledige productgroep, maar ook individueel voor afwijkende producten. Vooral bij installaties met veel verschillende recepten en waar het snel kunnen aanpassen van recepten essentieel is, is dit een enorm voordeel.

Autorisatie

Alle ingave en wijzigingen van gegevens, alsook bepaalde acties in het productieproces, zijn gekoppeld aan functionele groepen. Om de controle te behouden over welke operator, welke data kan wijzigen, heeft ImPlant® een gebruiker database waarin voor elke gebruiker wordt vastgelegd welke functionele groepen hij mag bedienen. 

Stock management

Van alle artikelen wordt de voorraad bijgehouden per silo, tank of magazijnpositie. Elke ontvangen grondstofpartij wordt uniek geïdentificeerd en ook tijdens interne transporten tot en met het verbruik getraceerd zodat het steeds duidelijk is wat zich waar bevindt. Voor langdurige processen werkt ImPlant® met geschatte hoeveelheden, wat een duidelijk zicht op de totale voorraad te allen tijden garandeert. 

Innameplanning

Voor het in ontvangst nemen van goederen biedt de ImPlant® MES software ondersteuning voor alle noodzakelijke procedures:

 • Registratie van alle gegevens van de vrachtwagen (transporteur/ kenteken/ vorige ladingen/ reinigingscertificaat,…)
 • Nodige testen, staalname, afdruk van etiketten
 • Registratie van bruto en tarra gewicht
 • Bepalen van innamepunt en opslagsilo
 • Afdrukken begeleidingsdocument

Productieplanning

De productieplanning vertrekt vanuit de lijst van klantbestellingen. Op het planningsscherm worden de bestellingen op basis van  de gewenste leveringsdatum en -tijd gegroepeerd en gesorteerd zodat de operator op een overzichtelijke manier  kan bepalen welke productieopdrachten er moeten worden gemaakt en in welke volgorde. 

Alle productiedetails zoals de te gebruiken silo’s, en weeg- en andere apparatuur worden automatisch en optimaal ingevuld. In het productieprogramma ziet de operator bovendien ook een prognose van wanneer een productielijn klaar zal zijn.

Kwaliteitscontrole

Om de kwaliteit te garanderen, kunnen normen worden gespecificeerd voor een specifiek artikel of artikelgroep. Bij het gebruik van grondstoffen of tijdens het productieproces kunnen automatisch of handmatig stalen worden genomen. De resultaten van de analyses worden opgeslagen in de database en vergeleken met de normen. Op basis van deze resultaten kan in het proces worden ingegrepen.

 • Artikel normen
 • Masterlab koppeling
 • Attentionlist quality
 • Coupling sample analyzer

Contaminatievergrendeling

Bij veel installaties produceert men op één bepaalde productielijn verschillende soorten producten. De grondstoffen die door het ene product worden gebruikt kunnen vervuilend zijn voor andere producten die daarna moeten worden geproduceerd.

Om te garanderen dat uw productieproces aan de GMP-normen voldoet, heeft ImPlant® de mogelijkheid om vervuilende componenten te definiëren en deze aan bepaalde grondstoffen te koppelen. In de product master data kan men definiëren voor welke vervuilende componenten een product gevoelig is en in welke mate. Op basis van deze instellingen kan ImPlant® op elk moment berekenen of een bepaalde productievolgorde is toegestaan.

Bulk truck planning

ImPlant® bestrijkt uw volledige logistieke flow. Voor de levering van klantorders met bulkvrachtwagens heeft ImPlant® een module voor het samenstellen van vrachtwagenritten. De configuratiegegevens van alle vrachtwagencompartimenten worden opgeslagen in een truckdatabase. Het samenstellen van een rit gebeurt op een gebruiksvriendelijke manier door het selecteren van een lijst met klantorders en een paar muisklikken. De bepaling van het compartiment en de optimale vulhoeveelheid gebeurt automatisch op basis van de productparameters en de configuratie van de vrachtwagen. Ook alle laadgegevens zoals productsilo/schaal/laadplaats worden automatisch bepaald, maar kunnen desgewenst nog worden aangepast.

Dit proces kan volledig worden geautomatiseerd zonder tussenkomst van een operator, waardoor het uiterst nuttig is voor bijvoorbeeld de tankterminals.

Functionaliteiten zijn onder andere:

 • Voorspelde productietijd
 • On Time delivery
 • Toegangscontrole
 • Optimalisatie van de bezetting van laadkades

Logistiek proces

Voor bepaalde fases in het logistieke proces waar tussenkomst van een operator of vrachtwagenchauffeur onvermijdelijk is, biedt ImPlant® tal van oplossingen voor de MMI (Man Machine Interface) zoals touch panels, handheld apparaten (PDA's), barcode scanners, RFID badgereaders,...

Use cases: 

 • Een bulkverlading waarbij de vrachtwagenchauffeur zijn vrachtwagen volledig autonoom kan laden: ImPlant® begeleidt de vrachtwagenchauffeur door middel van een PDA.
 • De begeleiding van vrachtwagenchauffeurs bij de inname van grondstoffen:
  • De vrachtwagenchauffeur krijgt instructies in zijn eigen taal op touch panels bij de weegbrug en de innamepunten.
  • De identificatie van de vrachtwagenchauffeurs gebeurt met RFID-badges of barcodescanners.

BCS (Batch Control System)

Een van de componenten van ImPlant® is een batch control system dat is ontworpen volgens de ISA S88-norm voor batchverwerking. In deze module wordt een gedetailleerd model van de productie-installatie bijgehouden.

Volgens de instructies van het productieprogramma creëert de BCS-module de noodzakelijke batches en bepaalt alle productie-instellingen. Het BCS houdt alle batches in de productielijn bij en communiceert met het PLC-niveau waar de besturing van de apparatuur plaatsvindt.

Visualisering van het productieproces

Met het achtergrondscherm van ImPlant® kunt u het volledige proces in één oogopslag volgen. De verschillende fabriekszones worden duidelijk aangegeven en de verschillende visualisatiesystemen geven de verschillende processen aan. Aanvullende gedetailleerde informatie kan bovendien eenvoudig worden geraadpleegd door een enkele klik op een item (batchnummer, silonummer,...).

 • Inname en tranport: alle mogelijke en bezette transportroutes worden gevisualiseerd.
 • Discontinu proces (wegen/malen/mengen): de visualisatie focust op de verschillende batches waarbij wordt aangegeven hoe ver elke batch in de lijn is gevorderd.

Voor de visualisatie en bediening van machines en onderdelen maken we gebruik van standaard SCADA software (Siemens WinCC, Aveva SP).

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

De algemene efficiëntie van een productielijn is van cruciaal belang om een goede concurrentiepositie veilig te stellen. Vooral bij een batchgestuurd proces waarbij meerdere batches gelijktijdig in de productielijn zitten en van unit naar unit worden getransporteerd, is de efficiëntie van het proces niet altijd duidelijk.

De OEE functionaliteit van ImPlant® biedt de oplossing om eventuele bottlenecks in het proces te detecteren. Het systeem controleert te allen tijde of het proces loopt of vertraagd is. In geval van vertraging wordt de oorzaak van de vertraging vastgesteld en geclassificeerd per categorie zoals "geen aanvoer, geen afvoer, procesvertraging, wachten op operator, technische storing,..."

Als de productie loopt, wordt bepaald welke batch in welke unit de productietijd verbruikt en of die tijd al dan niet binnen de norm ligt. Tevens wordt de productiesnelheid gemeten en vergeleken met de norm. Dit alles wordt op de standaard OEE-manier gepresenteerd: Beschikbaarheid, Prestatie, Kwaliteit, OEE

Visualisatie

OEE dashboard

Het OEE-dashboard geeft een operator real-time informatie waarmee hij onmiddellijk actie kan ondernemen indien het proces niet volgens de gewenste normen presteert.

OEE rapportage

Meten is weten. De prestatiegegevens die tijdens de productie worden gemeten en in het dashboard weergegeven worden, worden ook in de ImPlant® -database opgeslagen en per uur, per dag en per week samengevat. Deze gegevens kan u bekijken via een gebruiksvriendelijke en duidelijke interface.

Diagnosescherm

Als men de prestatie van een productielijn in detail wil analyseren moet men de mogelijkheid hebben om de samenhang tussen de batches in de individuele units in de productielijn onder de loep te nemen. Hiervoor is er in ImPlant® een trending-scherm waarop men op tijdbasis kan zien wanneer welke unit door welke batch bezet is geweest.  Bovendien kan u ook zien welke batches er moeten wachten en welke batch de productietijd verbruikt op eender welk moment.

OEE_DASHBOARD_EDIT

Onderhoudsprogramma

Per machine kan een onderhoudsplan worden vastgelegd. ImPlant® registreert  namelijk de draaiuren en de geproduceerde hoeveelheden van alle belangrijke apparatuur in de fabriek. Op basis van de uren genereert ImPlant® zo een onderhoudsschema voor uw techniekers.

MM

In geval van problemen of klachten voor een bepaalde levering kan ImPlant® alle productiegegevens en de individuele grondstofbatches die tijdens de productie werden gebruikt terugvinden.

Een zoekopdracht in de andere richting is ook mogelijk: uitgaande van een verdachte partij grondstof kan u zo alle geleverde klantenorders terugvinden die materiaal uit deze partij hebben gebruikt.

Koppeling met andere systemen

Alhoewel ImPlant als stand alone systeem kan functioneren, is ook een automatische koppeling met programma's op het ERP-niveau mogelijk. Imtech heeft in het verleden namelijk al interfaces in talloze ERP-systemen geïmplementeerd. Voor de uitwisseling van de gegevens zijn meerdere technieken mogelijk (xml, csv, database, webservice,... ).

Voor wie?

 • Dieren- & mengvoeders
 • Food & beverage & Fine chemicals
 • Bulk liquid storage
 • Milieu & Energie
 • Pharma

Projecten

Er is steeds een multi-technische expert in uw buurt